Већи степен заштите за Аду Циганлију и Букински храстик

Покренуте су иницијативе да се посебно заштите Ада Циганлија и Букински храстик.

Покренута је процедура да Ада Циганлија буде заштићена као „предео изузетних одлика". У информацији на сајту Министарства истиче се значај Аде са аспекта очувања биолошке разноврсности као станиште бројне дивље флоре и фауне, посебно ретких и осетљивих врста макрогљива.

Значајна је и као саставни део међународног еколошк

ог коридора који чини река Сава и обални појасеви који се протежу дуж њеног тока.

Наводи се да је Ада на реци Сави око шест километара од центра Београда, на подручју градских општина Чукарица и Савски венац.

У обухвату подручја осим речног острва је и Савско језеро и са њиме повезано таложно језеро, са њиховим обалним зонама, укључујући и насипе који Аду повезују са обалом, као и Чукарички рукавац са обалном зоном где се улива Топчидерска река.

ПИО „Ада Циганлија" обухвата површину од 471 хектара на којој се утврђују режими заштите другог и трећег степена.

Заштићено подручје је са више од 95 посто у власништву града Београда, а има и 2,4 посто приватног власништва.

До заштите долази на основу студије Завод за заштиту природе Србије.

Додатна заштита и за Букински храстик 

Министарство заштите животне средине покренуло је заштиту парка природе Букински храстик, недалеко од Kарађорђева и Младенова у општини Бачка Паланка.

У информацији објављеној на сајту Министарства, наводи се да је у том парку присутан знатан број ретких и угрожених врста дивље флоре и фауне, односно строго заштићених и заштићених врста уврштених у светске, европске и националне црвене листе.

Истиче се да је циљ заштите очување водених, мочварних, ливадских и шумских станишта као приоритетних за заштиту, и тако обезбеђивање и заштита карактеристичних дивљих врста.

У границама заштите је и парк резиденцијалног комплекса са 17 вештачких језера, који чини изузетно пејзажно обликован простор.

Укупно је за заштиту предвиђено 304 хектара, а целокупна површина је у државној својини.

Букински храстик се штити на основу студије коју је израдио Покрајински завод за заштиту природе.  

среда, 29. март 2023.
8° C

Коментари

PRETPLATA
Такса за јавни медијски сервис и услови ослобађања
Nije baš lako...
Ако сте и ове године донели одлуку да промените своје навике, психолози имају неколико савета
Добар текст
Ако сте и ове године донели одлуку да промените своје навике, психолози имају неколико савета
B1 i B6 za Regeneraciju Diskova
Дискус хернија, болест 21. века
ma kakav vrabac
Дискус хернија, болест 21. века