Lečenje bez granica

Prema novom predlogu Evropske Komisije koji će biti podnet na usvajanje članicama Evropske Unije, njeni građani bi mogli da se obrate očnom, zubnom ili bilo kom drugom lekaru ma gde u Uniji, a da za to ne traže prethodno odobrenje domaćih zdravstvenih organa.

Nacionalna zdravstvena služba bi trebalo pacijentu ne samo da obezbedi informacije o medicinskom sistemu, nego i da plati za lekarske usluge koje je on dobio u nekoj drugoj zemlji članici.

 Uslovom je da pacijent troškove specifičnog tretmana podmiruje i kod kuće, izveštava DPA.

Trenutno građani Unije imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć u bilo kojoj državi članici.

Predstavljajući pomenuti predlog, komesarka za zdravlje EU Andrula Vasiliu istakla je da ljudi najviše vole da se leče što bliže svom domu, ali da ponekad procenjuju da bi bili bolje medicinski zbrinuti u inostranstvu.

Predlogom se predviđa da kada se pacijenti leče u stranoj zemlji, prvo treba sami da namire medicinske troškove pa onda da zatraže njihovo refundiranje od socijalne službe svoje zemlje.

Kritičari smatraju da ovaj predlog onemogućava najsiromašnije građane da potraže lek u drugoj zemlji članici EU.

Po mišljenju komesarke Vasiliu, samo će mali broj graćana EU potraži lekarsku pomoć van svoje zemlje.

Podaci pokazuju da je samo četiri odsto građana  u 2007 godini potražilo  lekarsku pomoć u nekoj od zemalja članica, a samo jedan odsto sredstava izdvojenih za zdravstvo potrošen je van domovine.