Buduća vlada „složen aranžman“

Nova srpska vlada, koja će uskoro biti formirana, predstavlaće praktično vladu koalicije, koalicija sa formalno dva velika koaliciona partnera koja u sebi sadrži koalicione predizborne partnere, smatra brogradski politikolog Zoran Stojiljković.

Buduća vlada je vrlo složen aranžman koji zahteva veliko umeće koordinacije i ralativno brojnu vladu, kako bi se namirili minimalni apetiti u podeli „vladavinskog plena" svih igrača, ako njih ima uključujući manjinske stranke i slabije partnere kojih je 7 ili 8 onda očito da vlada objektivno nije mogla da bude ispod 20 i nekoliko članova, rekao je Stojiljković ѕa RTS Onlajn.

Buduća vlada biće sa složenom strukturom užeg prstena vlade kojeg čine premijer i potpredsednici, kojih je na zavidno visokom broju odnosno četiri i sa izdvojenom pozicijom nekog ko je prvi potpredsednik, koji je zamenik premijera, što je logično pripalo drugom slabijem koalicionom partneru odnosno grupaciji SPS-a.

Način izbora premijera

To je specifičan aranžman dosta redak u kome se prvo ili makar paralelno kandiduju ministarske pozicije, i onda u širem sastavu uključuje brojne državne sekretare, zamenike i pomoćnike, biće ovo širi kabinet sem same vlade, ocenjuje Stojiljković.

Interesantno da ovog puta ključna stranka u vlasti, Demokratska stranka, nije izašla odmah sa kandidatom za premijera, prosto je izgleda bio proračun da nema ličnosti koja bi mogla dodatno dodati sinergijskim efektom nešto uticaja, da se praktično novi premijer gospodin Cvetković nalazi u situaciji da postaje premijer, a da su mu svi članovi vlade već izabrani.

Novi premijer finanskijski stručnjak

"Mislim da je to dobar izbor, govori o tome da je ekspertski stručnjak deo vlade i orijentacije, na socijalno ekonomsko pitanje razvoja", navodi Stojiljković. 

"Gospodin Cvetković tu već ima dosta značajno iskustvo, vrlo je važno da se tu nađe čovek sa stručnim autoritetom jer zahteve za socijalno odgovonom vladom i za velikim socijalnim paketom koji košta, može zadovoljiti vlada odnosno premijer koji  dobro razume  razvojnu evropsku dimenziju ove vlade i samo je to garancija", smatra Stojiljković.

Istovremeno može se reći da on možda nema tu političku težinu kao što su imali premijeri tipa Đinđić i Koštunica, ali on u zaleđini ima predsednika Republike koji je iste stranačke pripadnosti, rekao je Stojiljković.