Шта су све технологије урадиле за нас

Електронски здравствени картон

Напредак у увођењу информационих технологија крајем 20 века, омогућио је бројне новине у здравственим системима, почела су да се уводе докумената генерисана рачунаром - попут лекарских извештаја, отпусних листа, експертиза, мишљења, резултата лабораторије, резултата снимања и формирања специфичних база података о појединим болесницима у оквиру болничких система.

После здравствених књижица, у Србији се ове године, планира и увођење електронских картона у којима ће сви подаци о пацијенту и лекарима бити доступни на једном месту. О томе ће бити речи у овој емисији.

Центар за истраживање програма и аудиторијума РТС, обрадио је анкету на узорку од 800 домаћинстава у Србији у којима је анкетирано по једно лице старије од 18 година, а питања су се између, осталих и односила на мишљење становништва о коришћењу електронскоих здравствених докумената и процедура. Тако на пример на питање да ли је електронска процедура заказивања специјалистичких прегледа преко лекара опште праксе компликована 43,1% испитаника мисли да није, док 23,6% мисли да јесте компликована. Трећина испитаника није знала да одговори на ово питање. На питање да ли се електронским заказивањем долази брже до жељеног прегледа: 26,2% мисли да се долази брже, док 20, 7% мисли да се долази спорије до жељеног прегледа. На питање да ли су сигурни у заштиту података у електронском картону, 23,5% јесу, док 25,8% нису сигурни у заштиту података.

У емисији учествују: проф. др Андрија Богдановић КЦС, Клиника за хематологију
Медицински факултет Универзитета у Београду; проф. др Нада Костић, интерниста-ендокринолог, члан Републичке комисије за дијабетес Министарства здравља и проф. др Драгана Грбић, специјалиста соц. медицине, ГАК "Народни фронт", Начелник одељења за планирање, организацију, медицинску статистику и информатику.

Уредница је Оливера Косић, а редитељка Милица Митровић.

 

 

број коментара 0 Пошаљи коментар