Stvaralaštvo Luj-Emanuela Žadena

U trećoj emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 250. godišnjice rođenja francuskog kompozitora Luj-Emanuela Žadena slušaćete kamerna ostvarenja ovog autora i Antonjina Rejhe.

Luj-Emanuel Žaden bio je jedan od vodećih pariskih kompozitora svoje generacije na polju kamerne muzike, a činjenica da je na ovom polju bio aktivan čitavih pet decenija pruža nam mogućnost da pratimo divergentne razvojne putanje pojedinih žanrova. Posebnu pažnju je posvećivao kamernoj muzici sa klavirom, instrumenta koji je i sam bio podložan promenama u ovom periodu i koji je Žaden intimno poznavao. Žaden je, međutim, pisao i za ansamble duvačkih instrumenata, a zbirku od tri divertismana-nokturna iz 1806. godine napisao je za kvartet sastavljen od flaute, klarineta, fagota i horne.

Antonjin Rejha, kompozitor češkog porekla koji je od 1808. godine živeo u Parizu, od 1818. je bio i profesor kontrapunkta na Pariskom konzervatorijumu. Kao kompozitor, a još više kao teoretičar, bio je sklon inovacijama, nudeći novo viđenje muzičke forme, rekonstruišući polifone oblike poput fuge, te ukazujući na potencijale poliritmije i politonalnosti. Duvački kvintet jedan je od najznačajnijih žanrova u njegovom opusu. Pošavši od sopstvenog iskustva flautiste, Rejha je u svoja četiri opusa sistematski istraživao mogućnosti ovog ansambla, demonstrirajući veliku inventivnost na planu uređenja fakture dela. Prepoznajući melodičnost kao osnovnu prednost duvačkih instrumenata, sonatnom obliku je pristupao fleksibilno, izlažući i do pet konstrasnih tematskih materijala. Rejhini duvački kvinteti su dela visokih dometa i ambicija, neretko virtuoznih deonica, i pokazuju jasan uticaj estetike simfonijskog žanra.

Autor Srđan Atanasovski
Urednica Sanja Kunjadić

broj komentara 0 pošalji komentar