Refleksije

Remon Budon: Zašto intelektualci ne vole liberalizam

U emisiji REFLEKSIJE, koja je na programu u četvrtak i petak, 30. i 31. jula, možete slušati tekst uglednog francuskog sociologa Remona Budona pod nazivom „Zašto intelektualci ne vole liberalizam”.

U ovom ogledu, koji je, zapravo, tekst predavanja održanog krajem 2003. godine u Švajcarskoj, Remon Budon (Raimond Boudon) polazi od zapažanja da se intelektualci iz redova humanističkih naučnika uglavnom negativno i kritički odnose prema liberalizmu, uprkos njegovom opštem trijumfu kao ekonomskog, političkog i ideološkog modela nakon raspada Sovjetskog Saveza i drugih socijalističkih režimaog na istoku Evrope. Štaviše, prema Budonovom mišljenju, ova kritika liberalizma kao da zadobija oblik jedne vrste „obavezne vežbe" na osnovu koje se u javnosti stiče status „progresivnog" intelektualca. Ne zadovoljavajući se dosadašnjim psihološkim i sociološkim objašnjenjima takvog stanja, koja u prvi plan ističu nezadovoljstvo intelektualaca svojom pozicijom na tržištu ili dosledno igranje uloge kritičara društva, Budon pokušava da njegove uzroke pronađe u „kognitivnoj racionalnosti" aktera (intelektualaca, u ovom slučaju), a ne samo u „društvenoj determinaciji" čiji bi instrumenti oni bili. Stoga je, prema njegovom mišljenju, neophodno shvatiti „sociokognitivne razloge" za opisano odbijanja liberalizma.

Budonov tekst, preuzet je iz 104. broja časopisa Commentaire, štampanog 2004. godine.

Prevod s francuskog: Suzana Bojović
Spikerska interpretacija teksta: Aleksandar Božović
Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar