Nauka

sreda, 09. mar 2016, 09:30 -> 10:58

Nematerijalna kulturna baština Srbije – kosovski vez

Koliko različitosti na ovoj našoj maloj planeti. Kad poredimo nacije i države, najčešće govorimo o ekonomskom bogatstvu, veličini teritorije, broju stanovnika. Tada govorimo ...

pročitaj

pristigli komentari (2)

utorak, 08. mar 2016, 10:21 -> 13:17

Velike mogućnosti nanotehnologija

Nanotehnologije su oblast od naročitog interesa za biomedicinske inženjere, jer im otvaraju nove mogućnosti na polju inženjerstva i medicine. Smatra se da su nanotehnologije ...

pročitaj

pristigli komentari (1)

utorak, 08. mar 2016, 20:15 -> 20:27

Forenzička analiza dentalnog otiska

U savremenoj pravosudnoj praksi, forenzika je nauka broj jedan kad je reč o objektivnim dokazima protiv počinilaca krivičnih dela. Uprkos tome, dolazi do neosnovanih presuda ...

pročitaj

petak, 04. mar 2016, 11:30 -> 09:34

Bioetika i genetičke informacije

Početak 21. veka obeležila su dostignuća iz genetike i genetičkog inženjerstva, nanomedicine, neuronauka, informacionih tehnologija. Počeli smo da razumemo kako su geni odgovorni ...

pročitaj

petak, 04. mar 2016, 09:35 -> 14:51

Dijeta zapravo ne postoji!

Moderna nauka došla je do toga da se bavimo molekularnom biologijom u medicini. Ako gledamo dijetu sa tog aspekta, možemo jasno da shvatimo da dijeta nikada ne može biti ...

pročitaj

pristigli komentari (8)

petak, 04. mar 2016, 08:33 -> 09:13

Snovi bitni za psihičko zdravlje?

Poznato je da je šest do osam sati sna, posebno noćnog, od neprocenjive važnosti za normalno funkcionisanje organizma. Međutim, osim za fizičko funkcionisanje organizma ...

pročitaj

pristigli komentari (1)

četvrtak, 03. mar 2016, 16:45 -> 17:20

Posle godinu dana u svemiru viši za pet centimetara

Američki astronaut Skot Keli proveo je skoro godinu dana u svemiru, a sada konačno može da se pohvali i da je viši od brata blizanca ...

pročitaj

pristigli komentari (3)

četvrtak, 03. mar 2016, 14:51 -> 17:25

S naukom u Evropu

Katedrom za bioetiku za Evropu, odnedavno se rukovodi iz UNESKO Centra za bioetičke studije sa sedištem u Beogradu ...

pročitaj

četvrtak, 03. mar 2016, 18:04 -> 18:26

Gojaznost kod dece može da krije brojne probleme

Dok neki preteruju sa brojanjem svake kalorije koju unesu tokom obroka, druga krajnost - nepriznavanje problema gojaznosti, neretko je prisutna kod roditelja koji smatraju ...

pročitaj

četvrtak, 03. mar 2016, 13:46 -> 14:07

Susret sa istorijom medicine

Muzej istorije medicine, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Vilnjusu, u Litvaniji, na samom ulazu uznemirujuća scena - berberin operiše bolesnika. Upečatljiv je bolan izraz ...

pročitaj