Noćne promenade

Kompozicije Johana Halvorsena, Franca Bervalda, Karla Levea i Ferdinanda Risa

01.00 Johan Halvorsen
Norveška rapsodija broj 1 u A-duru
Norveška rapsodija broj 2 u Ge-duru
Norveška svadbena povorka opus 19

Pasakalja opus 20 broj 2
Izvodi Filharmonija iz Bergena filharmonija pod upravom Nemea Jervija, a solisti su: Melina Mandoci - violina i Ilze Klava - viola


01.35 Franc Bervald
Gudački kvartet broj 1 u ge-molu
Izvodi Gudački kvartet Friden


02.05 Karl Leve
Simfonija broj 2 u e-molu
Anhaltskom filharmonijom iz nemačkog grada Desaua diriguje Golo Berg


02.35 Johan
Halvorsen
Igra i Intermeco za komad Kralj Bjernstjerna Bjernsona
Uvertira za Norveški festival opus 16
Izvode: Melina Mandoci, violina, Ilze Klava, viola i Filharmonija iz Bergena pod upravom Nemea Jervija


03.00 Ferdinand Ris
Klavirski trio u Es-duru opus 2
Klavirski trio u ce-molu opus 143

Izvodi Trio Mendelson iz Berlina


03.45 Karl Leve
Simfonija u de molu
Izvode članovi Filharmonijskog orkestra iz oblasti Lorene, pod upravom Žaka Utmana


04.15 Johan
Halvorsen
Slike iz norveških bajki opus 37
Izvodi Bergenska filharmonija pod upravom Nemea Jervija


04.30 Franc Bervald
Gudački kvartet broj 2 u a-molu
Izvodi Gudački kvartet Friden

broj komentara 0 pošalji komentar