Nova diskografija

Album „Nebeska muzika” ansambla Arpeđata pod upravom Kristine Pluhar, koji je u oktobru objavila izdavačka kuća Erato

Nakon brojnih improvizacionih ili kros-over albuma, poput Muzike za neko vreme: Improvizacije na Persla ili Handel Goes Wild, Kristina Pluhar i njen ansambl su se vratili svojim korenima - vernoj interpretaciji partitura barokne muzike, stavljajući u fokus duhovna dela nastala u Nemačkoj sredinom 17. veka. Ipak, po svom običaju, ovaj ansambl se okrenuo manje poznatim ostvarenjima, otkrivajući niz autora koji su stvarali između Šica i Baha, a čija dela odražavaju uverenje da je tonalna uređenost kompozicija odraz savršenstva kosmosa. Otuda i naziv albuma Nebeska muzika, na kojem su se našla dela Šicovog učenika Johana Tajlea, zatim Kristijana Ritera - kompozitora aktivnog u Švedskoj i Drezdenu, dvorskog muzičara u Rudolfštatu Filipa Hajnriha Erlebaha, orguljaša iz Libeka Franca Tundera, kantora iz Granjska Krata Bitnera čija su skoro sva dela izgubljena tokom Drugog svetskog rata, kao i kompozitora, orguljaša, teoretičara, ali i gradonačelnika Milhauzena, Johana Rudolfa Alea. Dela ovih, danas zapostavljenih autora otkrivaju veze između nemačkih i italijanskih baroknih formi, pre svega u dominaciji melodijskog principa, koji nadjačava očekivano složen kontrapunktski slog. Dela na ovom albumu bi se formalno mogla opisati kao „duhovne arije" u kojima autori istražuju nove mogućnosti muzičke ekspresije i dramske uverljivosti. Kao gosti na albumu pojavljuju se i kontratenor Filip Žaruski i sopran Selin Šen, te tenor Hezus Rodil i bas Dingl Jandel, koji izvode sublimne i virtuozne melodije nemačkih majstora, od kojih će mnoge biti nepoznate i dobrim poznavaocima baroknog repertoara.

Emisiju uređuje Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar