Naučni skupovi

Srpski jezik, književnost, umetnost – govori Đorđe Radovanović

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimak izlaganja Đorđa Radovanovića pod nazivom „Suicid i začeće u ranoj prozi Miloša Crnjanskog". Snimak je zabeležen tokom književnokulturološkog dela skupa „Srpski jezik, književnost, umetnost" koji je nedavno održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

U radu se analizira odnos između začeća i samoubistva u ranoj prozi Miloša Crnjanskog, pre svega u pripovetkama „Adam i Eva" i „Moj prijatelj koji je prošao", uključujući i roman Dnevnik o Čarnojeviću, u kojem tema neželjenog očinstva dobija svoj konačni oblik i poetičku eksplikaciju. Namera autora je da se ova tema, veoma retko razmatrana u kritičkoj literaturi o Crnjanskom, posmatra ne samo u svetlu istorijskih činjenica ili psihoanalitičkih tumačenja, kao što je do sada činjeno, već da se ispitaju ontološke pretpostavke rane poetike Crnjanskog i dešifruju kulturni kodovi čijim se preinačenjem oblikuje metafizičko zaleđe neuobičajene veze između prokreacije i suicida.

Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar