Noćne promenade

Dela Johana Georga Albrehtsbergera, Šarl-Valentena Alkana, Žan-Martena Otetera i Henrija Niksona

01.05 Šarl-Valenten Alkan
Koncert za klavir i orkestar opus 39 (24:47)
Izvode: Dimitri Feofanov, klavir i Simfonijski orkestar Razumovski pod upravom Roberta Stankovskog


01.30 Johan Georg Alberthsberger
Koncert za harfu u Ce duru (20:16)
Izvode: Rejčel Taltiman i ansambl Harpeđo pod upravom Lika Lubrija


01.50 Žak-Marten Oteter
Prva svita u De duru iz Zbirke komada za poprečnu i blok flautu, violu i kontinuo opus 2 (18:05)
Četvrta svita u ge molu opus 2 (16:54)
Izvodi: ansambl Končertno Keln


02.25 Johan Georg Alberthsberger
Partita za flautu, harfu i violončelo (16:51)
Izvode: Rejčel Taltiman i ansambl Harpeđo pod upravom Lika Lubrija


02.40 Žak-Marten Oteter
Treća svita u De duru iz opusa 2 (18:27)
Peta svita u e molu iz opusa 2 (8:53)
Druga svita u ge duru iz opusa 2 (12:31)
Izvodi: ansambl Končertno Keln


03.20 Šarl-Valenten Alkan
Kamerni koncert broj 2 u cis molu (7:31)
Kamerni koncert broj 3 u cis molu (5:13)
Kamerni koncert broj 1 u a molu (14:18)
Izvode: Dimitri Feofanov, klavir i Simfonijski orkestar Razumovski pod upravom Roberta Stankovskog


03.50 Johan Georg Alberthsberger
Končertino u Es duru za flautu, violinu, violončelo, violu i harfu (18:00)
Izvode: Izvode: Rejčel Talitman, harfa, Damien Ventula, violončelo, Benjamin Braude, violina, Pjer-Anri Ksereb, viola i Markos Frenjani-Martins, flauta.


04.10 Henri Nikson
Klavirski trio broj 1 u Ce duru
Izvodi: Londonski klavirski trio

 

 

broj komentara 0 pošalji komentar