Ogledi

Bojan Jovanović: Zadovoljstvo u kulturi (6)

U emisiji OGLEDI, koja je na programu do petka, 7. septembra, možete pratiti pet novih tekstova našeg poznatog etnologa i antropologa Bojana Jovanovića, objedinjenih pod naslovom „Zadovoljstvo u kulturi”. U šestoj emisiji ciklusa pročitaćemo prvi deo ogleda „Prepoznavanje i priznavanje različitosti”.

Stvarajući svoj svet nasuprot prirodi, u sebi i oko sebe, čovek je kulturom započeo da preobražava činioce stvarnosti i da u tom procesu formira vlastiti identitet. U odnosu na mogućnost slobodnog zadovoljenja svojih potreba i želja, samoograničenjem prirodnog, praćenog neophodnom represivnošću, uspostavio je princip realnosti. Odlaganjem ispunjenja nerealnih želja u trenutku njihovog pojavljivanja, potiskuje se zahtev prirode i stvaranjem objektivnih uslova za njihovo ostvarenje utvrđuje realnost čije je poštovanje postalo kriterijum psihičke zrelosti. Kao princip postojanja kulture, represivnost je uzrok početnom nezadovoljstvu, karakterističnom u vaspitnoobrazovnom procesu pojedinca, koje se prevazilazi potonjim zadovoljstvom, pa je i prihvatanje datih kulturnih normi praćeno teškoćama.

Polazeći od ove činjenice, Frojd je njome tumačio uzroke neurotičnog ponašanja svojih savremenika, a videvši u represivnom kulturnom delovanju i uzrok ozbiljnijih psihičkih oboljenja isticao je da se čovek u kulturi oseća nelagodno.

Kada se princip samoograničenja iskaže običajem, a potom i pretvori u zakon, onda se konstituiše ljudska sloboda kao mogućnost rešavanja spoljašnjih i unutrašnjih životnih, socijalnih i duhovnih protivrečnosti. Pravo na slobodu podrazumeva i obavezu njenih ograničenja regulisanih zakonom čije kršenje ima za posledicu kažnjavanje. Prinuđen na samoograničenje i kontrolu svojih nagona, čovek prevazilazi prirodno kao svoju životnu determinantu i potvrđuje realnost kulture kao način svog socijalnog i duhovnog postojanja. U toj realnosti on je, menjajući prirodu, preoblikovao i sebe i stvorio jednu drugu prirodu, prema kojoj je za njega postalo prirodno da bude kulturan. Ontološki utemeljen u toj svojoj drugoj prirodi, on je prvenstveno biće kulture. S obzirom na činjenicu da kultura, od latinskog colere, znači uzgajati, negovati, poštovati, evidentna je njegova investicija u određenu datost u cilju njenog preoblikovanja, kultivisanja i usavršavanja. U tom procesu, smatra Jovanović, čovek nalazi zadovoljstvo koje dobija posebno značenje - zadovoljstvo u kulturi.

Spikerska interpretacija teksta: Aleksandar Božović
Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar