Imaginarna edicija

Džejms Boldvin: Sledeći put – požar

U emisiji IMAGINARNA EDICIJA radnim danima od 6. do 17. avgusta možete slušati tekst Džejmsa Boldvina „Sledeći put – požar”.

Knjiga-esej Sledeći put - požar! (The Fire Next Time), američkog pisca i društvenog aktiviste Džejmsa Boldvina (1924-1987), prvi put je objavljena 1963. godine, a snimljena je i u audio formatu u čitalačkoj interpretaciji Džesija L. Martina 2008. Delo se sastoji iz dva spisa: kratkog uvodnog pisma „Moja tamnica se zatresla", koje je autor uputio svom nećaku povodom stogodišnjice formalnog oslobađanja Afroamerikanaca od ropstva, i centralnog eseja „Pismo iz jednog predela u mom umu", najpre objavljenog u časopisu Njujorker 1962. godine, a prvobitno osmišljenog kao esej o Africi i problemima sa kojima se ovaj kontinent suočavao. Međutim, Boldvin se u ovom eseju opredelio da piše o američkim gorućim temama - rasnim tenzijama, segregaciji i nasilju, korumpiranosti hrišćanske crkve, rastućem pokretu Nacije islama, pokušavajući da, u tonu koji se kreće od besa do očajničkog saosećanja, predstavi šta to uopšte znači biti „crnac u Americi".

Boldvin, pišući, sve vreme propituje i vlastitu poziciju, odnosno sve lične i društvene aspekte koje pozicija pisca - koja je za njega uvek tesno skopčana sa pozicijom svedoka - podrazumeva. Naslov knjige Sledeći put - požar posuđen je iz Biblije (i crnačkog gospela), a u pitanju je citat Božjih reči upućenih Noju da nakon potopa može nastupiti i druga kazna, u vidu požara. Dakle, to je podsetnik i upozorenje da se šansa za osvajanje slobode ne sme propustiti, kao i da se borba vodi uvek sada i ovde. Inače, pet godina posle objavljivanja ove knjige, ubijen je Martin Luter King (1968), čime su se Boldvinova predviđanja umnogome pokazala zasnovanim.

Prevela s engleskog Ivana Maksić.

Čita Marica Milčanović.
Urednica ciklusa Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar