Ogledi

Stjuart Hol – Posthumni život Franca Fanona (1/4)

U ogledu koji ćemo u četiri nastavka emitovati u četvrtak i petak, 7. i 8. juna, Stjuart Hol pokušava da odgovori na pitanje zašto posle toliko godina relativnog zaborava delo Franca Fanona, naročito knjiga „Crna koža, bele maske”, ponovo pokreće i rasplamsava brojne intelektualne rasprave i polemike?

Prema Holovom mišljenju, neophodno je shvatiti da nikako nije reč o tome da se otkrije ili obnovi „pravi smisao" Fanonovog teksta ili onoga što je Fanon „zaista rekao", već da se pronikne u matricu razumljivosti u kojoj je on rekao to što je rekao, ili, pak, nije rekao ono što nije mogao da kaže. Hol smatra da je delo Crna koža, bele maske danas nemoguće čitati bez iviđanja da je ono sačinjeno od najmanje tri ukrštena i nedovršena dijaloga kojima se Fanon neprestano iznova vraćao tokom svog života i rada. Prvi je Fanonov dijalog sa psihoanalizom, tj. sa Frojdom i francuskim frojdovcima; drugi je dijalog sa Sartrom i, posredstvom Sartra, sa Hegelovim duhom, naročito kada je reč o dijalektici gospodara i roba; najzad, treći dijalog odnosi se na Fanonovu raspravu sa pokretom Negritude, odnosno sa idejom o crnoj kulturi kao pozitivnom izvoru identifikacije i sa pitanjem rase i kulturnog nacionalizma kao autonomne snage.

Prevod s francuskog: Suzana Bojović

Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar