Imaginarna edicija

Anahi Viladrih: Stihovi tango pesama i predstavljanje roda (2/4)

Početkom XX veka, mnoge tango umetnice počele su borbu protiv tradicionalnih polnih uloga usmeravajući se prevashodno na žensku publiku i uspevajući da je osvoje.

Članak Anahi Viladrih predstavlja važan doprinos boljem razumevanju onih društvenih prostora u kojima su žene u Argentini istorijski mogle da prkose konvencionalnim polnim stereotipima, bilo kroz tekstove, bilo kroz interpretaciju tango pesama. Autorka se posebno fukusira na tekstove pesama koji se odnose na samoodređenje žena, koji su, uprkos tome što su uvek bili važan deo tango repertoara, ostali u manjini u odnosu na narative koji opisuju žensku potčinjenost i izdaju.

Prvi deo članka nudi složenu analizu predstave žena u tekstovima mejnstrim tanga (na primer, kao manipulativnih lepotica sumnjivog morala), dok se u drugom delu ispituje kako su umetnice u stvarnom životu prkosile polnim stereotipima. Posebno su značajne analize glavnih strategija koje su autorkama poput Tite Merelo omogućile da dostignu privilegovane pozicije tango pevačica, nudeći publici pesme koje su istovremeno i slavile i kažnjavale nastojanja žena da budu nezavisne.

Tekst, preuzet iz drugog broja časopisa The Journal of Popular Culture, za 2006. godinu, prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović.

Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar