Razum i osećajnost – Koncert za violu Alesandra Role

Ovaj koncert napisan 1800. godine slušaćete u interpretaciji Tomaza Valentija i orkestra „Luiđi Bokerini” iz Luke pod upravom Đanpaola Macolija.

Rola je rođen u Paviji, 1757. godine, a muziku je učio u Milanu, kao student Đovanija Andree Fjoronija, kapelmajstora milanske Katedrale. Nakon kraće službe na dvoru u Parmi, gde je bio prvi violista i violinista, vratio se u 1802. godine u Milano, gde je postao koncertmajstor orkestra Skale. Na ovoj poziciji zadržao se preko trideset godina, premijerno izvodeći čitav niz značajnih operskih i simfonijskih ostvarenja - od Mocartovih, Rosinijevih i Donicetijevih dela, do ranih simfonijskih radova Betovena. Kada je 1808. godine osnovan Muzički konzervatorijum u Milanu, Rola je imenovan za profesora violine i viole, te je za potrebe svog pedagoškog rada napisao i objavio niz didaktičkih radova, koje je objavila tada novoosnovana izdavačka kuća Rikordi.  

Iako je živeo i radio u Italiji u vreme kada je muzičkom scenom dominirala opera, Alesandro Rola je komponovao pre svega instrumentalnu muziku. Napisao je preko 500 kompozicija - od školskih sonata, preko kvarteta, simfonija, koncerata za gudačke, ali i duvačke instrumente. Ovaj svestrani muzičar ostao je aktivan sve do duboke starosti, nastupajući kao kamerni muzičar i nekoliko meseci pred smrt, u 84. godini.

Muzika Alesandra Role bila je poznata širom Evrope još za vreme njegovog života, a dela su mu objavljivali izdavači poput Le Dika u Parizu, Artarije u Beču, Brajtkopfa i Hertla u Lajpcigu, Rikordija u Milanu, Moncanija i Hila u Londonu, i mnogih drugih.

Stilski, ovaj autor je bio otvoren prema izrazu i formama koje su negovane izvan Italije, pre svega prema muzici bečkih klasičara i neoklasičnom ukusu prisutnom u nemačkim zemljama.

Ono što je primetno u njegovim radovima, pre svega za gudačke instrumente, jeste da je Rola bio veliki inovator na polju tehnike, uvodeći niz postupaka koji su kasnije pripisivani njegovom mnogo poznatijem učeniku Paganiniju. Ove inovacije su uklopljene u klasične forme, ispunjene elegantnim melodijama i promišljenim stilom, „ispoliranim" pedantnim akademskim pismom.

Urednica emisije: Ivana Neimarevićbroj komentara 0 pošalji komentar