Studije

Marijan Krivak: Uz metafiziku zbiljske sreće Alena Badjua

U sedmičnom ciklusu STUDIJE, od ponedeljka 7. do petka 11. maja, možete slušati tekst zagrebačkog filozofa Marijana Krivaka „Uz metafiziku zbiljske sreće Alena Badjua”.

Pitanje „šta je filozofija?" nije tek jedno među drugim filozofskim pitanjima: ono je konstitutivno za samu filozofiju onako kako nijedno drugo pitanje nije konstitutivno za disciplinu o kojoj pita. Recimo, pitanje „šta je nauka?" ima mnogo slabije implikacije po nauku od pitanja „šta je filozofija?" za samu filozofiju. Naukom se možemo baviti i bez eksplicitnog odgovora na pitanje „šta je nauka?", dok se filozofijom bavimo samo ako nas, u svakom filozofskom koraku, prati i pitanje „šta je filozofija?". Zbog toga i samo pitanje - pojam pitanja - ima znatno veću težinu u filozofiji nego u bilo kojoj drugoj disciplini. Pitanje, recimo, „šta je umetnost?" zapravo je filozofsko pitanje i ono se, kao filozofsko, odnosi na umetnost. Zašto je tome tako i šta to znači, u svom tekstu, oslanjajući se na radove Žila Deleza i Feliksa Gatarija, a naročito na knjigu „Metafizika zbiljske sreće" Alena Badjua, odgovara zagrebački filozof Marijan Krivak.

Čita Marica Milčanović
Urednik Ivan Milenković

broj komentara 0 pošalji komentar