Noćne promenade

Ostvarenja Rebeke Klark, Klare Šuman, Ejmi Bič i Lea Deliba

01.00 Ejmi Bič
Klavirski kvintet u fis molu, opus 67 (27.40)
Tema sa varijacijama za flautu i gudački kvartet, opus 80 (20.49)
Sviraju članovi ansambla Embaš01.50 Leo Delib
Muzika iz prvog i drugog čina baleta Kopelija Lea Deliba (64.10)
Nacionalnom filharmonijom diriguje Ričard Boning03.00 Klara Šuman
Ciklus Muzičke večeri, opus 6 (21.10)
Svira pijanistkinja Konstanca Ajkhorst03.20 Ejmi Bič
Trio za violinu, violončelo i klavir, opus 150 (15.26)
Sviraju članovi ansambla Embaš03.35 Klara Šuman
Skerco u de molu, opus 10 (05.00)
Skerco u ce molu, opus 14 (04.21)
Brzi komadi, opus 15 (11.36)
Varijacije na temu Roberta Šumana (10.43)
Romansa u a molu, opus 21 broj 1 (05.58)
Romansa u ha molu, opus posthumni (05.10)
Svira pijanistkinja Konstanca Ajkhorst04.15 Rebeka Klark
Pasakalja na staru englesku temu (05.12)
Uspavanka (04.37)
Uspavanka na staru irsku temu
(02.37)
Morfej (07.16)
Kineska slagalica (01.30)
Dumka
(10.13)
Sonata za violu i klavir (27.01)
Sviraju Filip Djuks, viola i Sofija Rahman, klavir. Sudeluje Daniel Houp, violina


Izbor muzike: Irina Maksimović

broj komentara 0 pošalji komentar