Direktorka Narodnog muzeja u 2018. očekuje otvaranje i prvu tematsku izložbu

Narodni muzej u Beogradu već izvesno vreme je ograđen i nemoguće je prići glavnom ulazu, majstori ulaze i izlaze, u unutrašnjosti zdanja se užurbano radi, kako bi nacionalni muzej, nakon višegodišnje rekonstrukcije, konačno bio otvoren za javnost, prema najavama – krajem juna.

Zaposleni, koji su trenutno raspoređeni po različitim ustanovama, jedva čekaju da izvođači radova završe i isele se krajem marta, kako bi se oni posvetili realizaciji stalne postavke. Da se ubrzano radi u nacionalnom muzeju uverila se i ekipa Tanjuga. 

"Od tog momenta kreće posao usmeren na stalnu postavku. Svi će potom zaboraviti koliko je bilo kompleksno i teško izvesti sve te radove, već će svi očekivati da vide stalnu postavku. Za to je potrebno nekoliko meseci", navodi direktorka Bojana Borić Brešković.

"Ljudi su skeptični, ne veruju da ćemo muzej zaista otvoriti", kaže direktorka Borić Brešković dok stavlja šlem na glavu i zajedno sa nadzornikom radova vodi članove Tanjugove ekipe u jedan od depoa Narodnog muzeja.

"Ovde će biti smeštena zbirka srpske umetnosti 18. i 19. veka, vrlo značajna zbirka koja će 2018. biti u celini publikovna. To je za nas veliki zadatak, a značaj ovog prostora je isti kao i svih ostalih depoa Narodnog muzeja koji su opremljeni na najsavremeniji način i dela koja budu uskoro premeštena u ove depoe imaće, skladno muzeološkim nazorima i uslovima, najbolji mogući tretman", naglašava Borić Breškovićeva.

Ona podseća da je fasada obnovljena 2015. i restaurisana na način na koji je bilo neophodno i u skladu sa činjenicom da je sama zgrada nacionalnog muzeja kulturno dobro od velikog značaja.

Sredinom 2016. godine su započeti radovi u unutrašnjosti muzeja koji su do sada više od 80 posto završeni.

Borić Breškovićeva posebno ističe da će Narodni muzej imati ulaz iz Vasine ulice koji je dobro poznat svima koji su dolazili na izložbe organizovane u Atrijumu muzeja nakon zatvaranja stalne postavke 2003. godine, a nakon obilaska muzeja, posetioci će izlaziti prema Trgu Republike.

"Biće osposobljen taj izvanredan izlaz sa arhitektonskim stepeništem koje svakako ne bi trebalo biti nikad zaboravljeno, a sada će biti veoma vidljivo javnosti", rekla je direktorka Narodnog muzeja, dodavši da će nakon svih radova ta institucija postati savremeni evropski muzej.

Borić Breškovićeva očekuje da će izvođači radova napustiti objekat muzeja 31. marta.

Sveobuhvatna stalna postavka

Ona je naglasila da stalna postavka treba da predstavi razvoj kulture na ovom području od praistorije do 20. veka, a fokus im je na tome da nacionalna kultura dobije poseban izraz i da na taj način predstave ono što je naše nacionalno biće.

"Stalna postavka podrazumeva hronološki niz što znači da bi u Atrijumu imali arheološku postavku – razvoj kulture na ovom tlu od praistorije do antike, zatim ćemo na prvom spratu imati našu srednjovekovnu umetnost koja će biti razgraničena po odgovarajućim temama. Budući da na prvom spratu muzej ima više prostorija, svaka prostorija će imati svoj naziv", kaže Borić Breškovićeva.

Na drugom spratu će biti predstavljena umetnost 18. i 19. veka, kao i jugoslovenska umetnost 20. veka.

"Posle mnogo vremena biće obnovljena postavka strane umetnosti, a posebna zanimljivost je što u Atrijumu postoje trezori iz vremena kada je Narodni muzej bio banka i koji će biti pretvoreni u izložbene depoe. Zadržaćemo utisak pravog trezora i tu ćemo predstaviti izbor iz izuzetno bogate kolekcije numizmatičkog materijala koji kreće od početka kovanja do 20. veka sa dragocenom zbirkom medaljarske umetnosti", otkrila je Borić Breškovićeva.

Tako će posle 15 godina od zatvaranja stalne postavke i pola veka od poslednje rekonstrukcije Narodni muzej javnosti predstaviti svoju bogatu kolekciju koja obuhvata 400.000 arheoloških, istorijskih, numizmitičkih predmeta, dela primenjene umetnosti, stare i retke knjige, kao i izuzetnu dokumentarnu građu.

Projekat restauracije, sanacije i adaptacije zgrade Muzeja obuhvatio je obimne građevinsko-zanatske radove na svim etažama, uključujući zamenu dotrajalih infrastrukturnih instalacija, uvođenje novih savremenih sistema, sanaciju i adaptaciju krovnih površina i svih prostora namenjenih smeštaju i prezentaciji kulturnih dobara.

Borić Breškovićeva je za 2018. godinu, pored otvaranja Narodnog muzeja i prezentacije stalne postavke, najavila i značajnu izložbu u Akvileji, gde će od marta do juna biti predstavljen sjaj antike u Srbiji.

"Očekujemo i već duže vreme smo u razgovorima te imamo dobre naznake da bismo krajem godine mogli da u Narodnom muzeju ugostimo jednu kinesku izložbu što bi bila kruna 2018. godine", rekla je Borić Breškovićeva.

broj komentara 0 pošalji komentar