Diskriminacija opstaje uprkos zakonu

Iako Srbija ima pravni okvir za zaštitu od diskriminacije, društvene grupe poput Roma i azilanata teže ostvaruju svoja prava. Diskriminatorni stavovi prema pripadnicima drugih rasa nisu preovlađujući, ali oni ipak postoje, ocenio zaštitnik građana povodom Međunarodnog dana suzbijanja rasne diskriminacije.

Danas se obeležava Međunarodni dan suzbijanja rasne diskriminacije. Konvenciju UN o tome ratifikovale su skoro sve države sveta. I naša država ima pravni okvir za zaštitu od diskriminacije, međutim, u praksi, određene društvene grupe, među kojima su Romi i azilanti, teže ostvaruju svoja prava.

Od ukupnog broja pritužbi za diskriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti koje su povereniku za zaštitu ravnopravnosti podnete prošle godine, više od trećine podneto je zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.

"Nacionalna zajednica se stalno suočava, praktično na svakom koraku, sa diskriminacijom, i to uglavnom u svim oblastima počev od obrazovanja, zapošljavanja zdravstva. Ono što je karakteristično za nacionalne zajednice jeste da su diskriminisane praktično od rođenja pa do smrti", rekao je Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Nastojeći da ojača efikasnost antidiskriminacionih mera, zaštitnik građana predao je Skupštini Srbije Izveštaj o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma. Ocena ombudsmana je da diskriminatorni stavovi prema pripadnicima drugih rasa nisu preovlađujući, ali da oni ipak postoje.

"Ali još uvek se dešava, naročito na društvenim mrežama. Na internetu se dešavaju takve vrste izjava koje praktično predstavljaju predlog, odnosno poziv na rasnu, etničku i versku mržnju, na koju bi država morala jače da reaguje", kaže zaštitnik građana Saša Janković.

"Međutim, moram da kažem da je primetno poboljšanje u pogledu diskriminacije Roma. Dakle, bolje je stanje u obrazovanju i bolje je stanje u zdravstvenoj zaštiti", kaže zaštitnik.

Primeri reagovanja u Obrenovcu i Mladenovcu pokazuju da su i azilanti ljudi koji su diskriminisani.

"Međutim, kasnije kada narod vidi da su to ljudi u nevolji, onda se ipak te strasti smire. Nemamo više tih problema, što mislim da je veoma dobra poruka za građane da ipak mogu da na takav način prihvate različitosti, da prihvate ljude iz drugih zemalja, i da tu nemamo nekih velikih problema, niti netrpeljivosti", kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

U junu prošle godine Vlada je usvojila strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije i tada su izdvojene posebno osetljive društvene grupe.

"Strategija je napravila jedan presek onoga šta se dešavalo u prethodnom periodu u različitim oblastima na smanjenju diskriminacije. Podsetiću da je dosta toga urađeno kada je u pitanju romska nacionalna zajednica - od uvođenja pedagoških asistenata, zdravstvenih medijatora, više od 50 romskih medijatora u opštinama širom Srbije", kaže Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U strategiji je utvrđeno da su među devet osetljivih društvenih grupa, koji su u Srbiji u visokom riziku od diskriminacije - žene, deca, starije osobe, pripadnici LGBT zajednice i romske nacionalne manjine.

broj komentara 0 pošalji komentar