Autogram

U AUTOGRAMU predstavljamo značajna dela koja najpotpunije reflektuju domete i umetničku ličnost nekog autora u pojedinim segmentima njegovog opusa.

Najava:
Autogram
[ ponedeljak, 25. jun 17:30 ]

Sve epizode serijala Autogram

Prethodne emisije

ponedeljak, 25. jun 2018, 17:30

Koncert za flautu i orkestar je najpopularniji deo opusa nemačkog kompozitora Karla Rajnekea ...

Autogram

pročitaj

petak, 22. jun 2018, 17:30

Miroslav Miša Savić: Valcer ukrašen za Vrbicu ...

Autogram

pročitaj

četvrtak, 21. jun 2018, 17:30

Kosaku Jamada:10 klavirskih poema ...

Autogram

pročitaj

sreda, 20. jun 2018, 17:30

Simfonije Karla Fridriha Abela ...

Autogram

pročitaj

utorak, 19. jun 2018, 17:30

Gudački kvartet opus 132 ...

Autogram

pročitaj

ponedeljak, 18. jun 2018, 17:30

Grig: Simfonija u ce-molu ...

Autogram

pročitaj

petak, 15. jun 2018, 17:30

Stanko Simić: Predeli ...

Autogram

pročitaj

četvrtak, 14. jun 2018, 17:30

Druga simfonija Levija Modetoje ...

Autogram

pročitaj

utorak, 12. jun 2018, 17:30

Treći violinski koncert u Ge-duru Volfganga Amadeusa Mocarta ...

Autogram

pročitaj

sreda, 13. jun 2018, 17:30

Jedanaest Tomkinsovih kompozicija za čembalo i virdžinal ...

Autogram

pročitaj

ponedeljak, 11. jun 2018, 17:30

"Kvarteti iz mog života", Bedžiha Smetane ...

Autogram

pročitaj

četvrtak, 07. jun 2018, 17:30

Maks Bruh - Koncert za klarinet, violu i orkestar ...

Autogram

pročitaj

Sve epizode serijala Autogram