Grad

Individualistički, kritički model kulture rađao se i razvijao sa rađanjem i razvojem urbsa – jedan od puteva današnje rehabilitacije individualizma je onaj koji nas vraća u Grad. Kompleksnost urbane forme predložak je za strukturu emisije.
Kao što grad strukturišu ulice, trgovi, predgrađa... tako i ova emisija ima svoje Forume, Cardo i Decumanus, ali i bočne (alternativne) ulice i svoj suburbs. Kao što se u gradu - uz teatre, mauzoleje i muzeje - nalaze sudnice i cirkusi, tako se i emisija bavi kulturološko-antropološkim aspektima ne samo uzvišenih ljudskih aktivnosti nego i onih najtrivijalnijih. Kao što je grad centar kulture i razmene, tako je i emisija tog naziva otvorena za komunikaciju kultura i razlika. Informisanje, otvaranje pitanja, definisanje problema, sučeljavanje različitih mišljenja, stavova i ideologija... ciljevi su autorske emisije Grad. Ona se ostvaruje uživo, uz dijaloško vođenje (u paru) bez čitanja. Razgovori su problemski intonirani, s insistiranjem na živosti i provokativnosti.
Sve epizode serijala Grad

Prethodne emisije

subota, 08. dec 2018, 15:00

Srpski intelektualci i Jugoslavija 1918-1929 ...

Grad

pročitaj

subota, 24. nov 2018, 15:00

Dani Orisa 2018. ...

Grad

pročitaj

subota, 17. nov 2018, 15:00

Vladimir Kulić ...

Grad

pročitaj

subota, 10. nov 2018, 15:00

Fragmenti Jelene Trpković ...

Grad

pročitaj

subota, 27. okt 2018, 15:00

Oktobarske kritike ...

Grad

pročitaj

subota, 20. okt 2018, 15:00

Novi rektor Univerziteta umetnosti ...

Grad

pročitaj

subota, 13. okt 2018, 15:00

Tamo daleko ...

Grad

pročitaj

subota, 06. okt 2018, 15:00

Postmoderna u arhitekturi ...

Grad

pročitaj

subota, 29. sep 2018, 15:00

Bijenale arhitekture u Veneciji ...

Grad

pročitaj

subota, 22. sep 2018, 15:00

Mašić ...

Grad

pročitaj

Sve epizode serijala Grad