Radio Beograd 2: Programska šema - sreda, 19. sep 2018

06:00
Vesti
06:05
07:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
09:00
Kontrapunkt
09:55
Vesti
10:00
10:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
11:55
Vesti
12:00
S pesnikom u podne
12:05
Rečeno i prećutano
12:55
Vesti
13:00
13:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
14:00
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:55
Vesti
17:30
18:30
Vesti
18:32
Radio igra: Ivan Glišić - Čizme slobode
19:00
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka