Radio Beograd 2: Programska šema - utorak, 01. jan 2019

06:00
Vesti
07:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
08:00
Klasiku, molim
09:55
Vesti
10:00
10:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
13:55
Vesti i Na talasima Radio Beograda 2
14:55
Vesti
16:55
Vesti
17:30
Autogram
18:30
Vesti
18:32
Mala scena: Uglješa Šajtinac - SAMO ZA LjUBAVNIKE U PLjAČKI
19:00
Visine
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka