Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 05. okt 2017

21:00
Muzika Nika Kejva i Vorena Elisa za film „Wind River”
21:30
Horska muzika Valentina Silvestrova
22:35
Bojan Jovanović: Jedinstvo podvojenih svetova Miroslava Cere Mihailovića