Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 20. jan 2018

22:30
Drama – Berislav Kosijer: Tabula Trajana
23:50
Molitva za violinu i orgulje Lucije Garute
23:58
Kvartet Emerson izvodi gudačke kvartete Šuberta i Betovena