Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 22. feb 2018

20:00
Najava programa
21:10
Muzika viva
22:20
Estetska kultura – govori Iva Draškić
00:05
Studio 6 na bis