Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 15. okt 2019

20:00
Najava programa
20:02
Umetnost interpretacije – Markus Maskuniti izvodi kompozicije Šumana, Sen Sansa i Glijera
21:05
Muzej zvuka – Dela franko-flamanskog autora Pjera de la Rija
22:45
23:45
Antologija trećeg programa – Frederik Džejmson: Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma
23:58
Putevi proze – Daniel Galera: Brada natopljena krvlju
00:20
Savremena srpska muzika – Dela Ivana Božičevića
04:58
Odjava programa