Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 04. maj 2019

20:00
Najava programa
22:35
Drama – Danilo Kiš: Legenda o spavačima
00:05
Kamerni koncert – Kompozicije Ivana Handoškina