Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 08. maj 2019

20:00
Najava programa
22:20
Predavanja – Svetozar Stojanović: Srbi i dominantni svet
22:45
00:05
Muzika Kartera Burvela za film „Balada o Basteru Skragsu”