Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 12. jan 2019

20:00
Najava programa
22:48
Drama – Radomir Konstantinović: Iznenađenje
00:15
Kamerni koncert – Kamij Sen-Sans Simfonija broj 1 u Es-duru opus 2
04:58
Odjava programa