Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 05. jan 2019

22:15
(oko) Najava programa
22:17
Drama – Ninislav Šibalić: Pigmalione, Pigmalione
22:40
23:25
Dušan Radić: Bagatele za duvački kvintet
23:58
Kamerni koncert – Dela za violu i klavir Anrija Vjetana
04:58
Odjava programa