Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 18. nov 2017

22:00
Drama – Ivo Bridis: Jedna noć u životu mladog čoveka
23:58
Kamerni koncert – Gudački kvartet Johanesa Bramsa