Dekoraterska plemena: Vegetacijsko pleme, 6-8

Sve više se govori o vegetacijskom dizajnu. To nije oblast sama po sebi, već su to, pre svega, dizajneri, pojedinci koji se zanimaju za živi svet, za vegetaciju, i ne rade sami, već sarađuju međusobno. Koliko ima dizajnera u ovoj oblasti, toliko ima različitih pristupa vegetacijskom dizajnu i svaki ima osoben senzibilitet.

Vegetacijsko pleme je izdanak koji sve brže raste i očarava građane u potrazi za novim rajskim vrtom. Zelena im je svakako omiljena boja, i zahvaljujući njima uvukla se u gradove i domove i spolja i iznutra.

Dolazak tog pravca, to jest, integrisanje vegetacije u stanove, podrazumeva i promenu kod ljudi, koji postaju svesni da su za takvu dekoraciju potrebni vreme i aktivno zanimanje. Treba steći čitavu novu kulturu, razumeti kako biljke rastu, što je ujedno i bogaćenje vlastite ličnosti.

Repriza, 27. maj u 00:05 i 08:05

broj komentara 0 pošalji komentar