Nebo nas ipak spaja

Podudaranje pravoslavnog i katoličkog Uskrsa 2007. godine i poruke velikodostojnika dveju vera o univerzalnosti Isusa Hrista kao temelja nade, kao onoga koji čovečanstvo povezuje i stvara dostojanstvo ljudskoga bića.

Pitanje kalendara nije dogmatsko pitanje, nije suštinsko pitanje vere, to je više matematičko i astronomsko pitanje. Kategorija vremena je kategorija prolaznosti, trošnosti, palog ljudskog bića. Suština vere je osvećenje vremena u vaskrslome Hristu, tako da je smisao hrišćanskih praznika u tome da preobrazimo vreme, da prolaznost pretvorimo u večnost.

Velika je radost kada se dogodi da svi hrišćani istoga dana slave najveću hrišćansku svetkovinu.

Repriza, 30. maj u 06:20 i 14:20

broj komentara 0 pošalji komentar