Европа у Србији

Стратегија развоја туризма Србије има доста прецизан акциони план и подељена је у две целине - два петогодишња мандата.

Туризам би требало да постане приоритетна привредна грана, и да има ефекте на саобраћај, трговину, спорт, науку, културу, образовање и друге области.

Уз претпоставку да се обезбеди адекватно инвестирање, у Стратегији је предвиђено и укупно 8.000 нових хотелских лежаја, а у наредних десет година биће запослено 40.000 нових радника.
Да би се то остварило, неопходна је подршка државе, а аутори Стратегије предложили су следеће мере: смањење висине каматних такси, доприноса за уређење грађевинског земљишта и стопе пореза на имовину.

Предложено је и увођење ниже стопе ПДВ-а од 10% на угоститељство у целини, увођење система платних картица и замена система ваучера, наставак и даљи развој програма подстицања домаћих туристичких агенција и организатора путовања. У циљу
подстицања инвестирања треба организовати израду инвестиционих каталога и промоцију инвестиција у области туризма у земљи и иностранству, као и подршку кроз бесповратна средства, кредите, фондове ризичног капитала и јавно-приватна партнерства.

О Стратегоји говоримо на примеру Новог Сада, Аранђеловца и Тополе.

број коментара 0 пошаљи коментар