Svi komentari na predložene ustavne amandmane na sajtu Ministarstva pravde

Ministarstvu pravde pristigla su u pisanoj formi 34 komentara na Radni tekst amandmana na Ustav koje su mu uputile organizacije civilnog društva, strukovnih udruženja, sudova, profesora, advokata, kao i građana.

Komentari su u celosti objavljeni na sajtu ministarstva, a kako je najavljeno, biće uzeti u obzir prilikom izrade Nacrta amandmana na Ustav koji će biti poslat Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

Među zainteresovanima koji su dali svoje komentare su Advokatska komora Srbije, advokati Srđan Sikimić i Mirjana Jovanović Tomić, Akademska mreža za vladavinu prava ROLAN, Alumni klub Pravosudne akademije, Asocijacija pravosudnih savetnika, Bošnjačko nacionalno vijeće, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Tu su i komentari Vrhovnog kasacionog suda, direktora Pravosudne akademije Nenad Vujića, Društva sudija Srbije, udruženje "EcoFire", Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM), građana Miloja Rankovića, Velizara Gajinova i Mohore Doru, Mreže pravnika Srbije, Osnovnog suda u Požegi, profesora Vladana Kutlešića i Nebojše Šarkića, Republičkog javnog tužilaštva, Saveza vojvođanskih Mađara, Saveta za borbu protiv korupcije, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i sudijskih pomoćnika Apelacionog suda u Kragujevcu.

Svoje komentare uputili su i Sindikalna organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS), Transparentnost Srbija, Udruženje građana "Istina Tamarini zakoni", Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, Udruženje sudija prekršajnih sudova, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, zajednički komentar Udruženja tužilaca, Beogradskog centra za ljudska prava i JUKOM-a, Forum sudija Srbije, Fond za humanitarno pravo, Fondacija centar za demokratiju (FCD) i Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS).

Održana četiri okrugla stola 

U saopštenju Ministarstva tim povodom je ukazano da će nakon usaglašavanja Radnog teksta ustavnih amandmana biti sačinjen Nacrt amandmana na Ustav koji će biti prosleđen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Drugi krug javne rasprave počeo 22. januara, kada je Ministarstvo pravde na svojoj internet prezentaciji objavilo Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa i trajao je do 8. marta.

Tokom drugog kruga javne rasprave održana su četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, na kojima su zainteresovani mogli da iznesu svoje stavove, kritike i sugestije.

U isto vreme, Ministarstvu pravde su dostavljana mišljenja, komentari i sugestije i pismenim putem.

Konsultacije o ustavnoj reformi pravosuđa počele su u maju prošle godine, kada su svi zainteresovani bili pozvani da Ministarstvu pravde dostave svoje pisane predloge izmena najvišeg pravnog akta države, a od septembra do kraja novembra tim povodom održano je više javnih debata.

broj komentara 0 pošalji komentar