Preminula akademkinja Mileva Prvanović

Akademkinja i matematičarka Mileva Prvanović preminula je u 87. godini, saopštila je Srpska akdemija nauka i umetnosti.

Prvanović je rođena 1929. godine u selu Žlne, kod Knjaževca.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Na matematičku grupu Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu upisala se 1947. godine, a diplomirala je 1951.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Parageodezijski prostori i parageodezijske krive potprostora Rimanova prostora" odbranila je 1955. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Od 1951. do 1955. godine Mileva Prvanović je radila kao asistentkinja Matematičkog instituta SANU u Beogradu, a zatim, do kraja 1956. godine kao asistentkinja na katedri za matematiku Filozofskog (kasnije Prirodno-matematičkog) fakulteta u Novom Sadu.

Godine 1957. izabrana je za docentkinju, 1962. za vanrednu, a 1967. za redovnu profesorku za grupu predmeta iz oblasti geometrije.

U penziju je otišla 1991. godine.

Mileva Prvanović je dobitnica Oktobarske nagrade Novog Sada za 1966. godinu i Sedmojulske nagrade za 1989. godinu.

Za dopisnu članicu VANU izabrana je 1981. godine, a za redovnu članicu 1990.
Za redovnu članicu SANU primljena je 1991. godine.

Mileva Prvanović je objavila 84 naučna rada u domaćim i stranim časopisima.
Autorka je tri univerzitetska i tri srednjoškolska udžbenika, kao i više stručnih radova.

Pod njenim rukovodstvom urađeno je više od 10 magistarskih i doktorskih disertacija, koje su odbranjene u Novom Sadu, Beogradu i Skoplju.

Učestvovala je na mnogim međunarodnim skupovima posvećenim diferencijalnoj geometriji.

Bila je glavna urednica časopisa "Publication de l'Institut mateématique", Beograd.

broj komentara 0 pošalji komentar