Развојна шанса ваљевских села у органској производњи

Познато је да Ваљевски крај има велики потенцијал за производњу органске хране. То се посебно односи на села око хидроакумулације Стубо-Ровни, која се налазе у застићеном подручју вештачког језера. Град Ваљево и министартво пољопривреде, заједно са заинтересованим мештанима,окупљених у својој задрузи, раде на покретању ове производње.

У ваљевским селима у сливу акумулације "Стубо-Ровни", органска производња је шанса и најбоља алтернатива, за око 400 домаћинстава која се морају прилагодити пољопривредној производњи са ограниченом употребом хемијско-синтетичких средстава, због близине језера. У производњи воћа већ имају прва искуства.

"Ми радимо већ неколико година ту, неку назови полуорганску или већ контролисану производњу тако да нам неће бити тешко да примењујемо овакву производњу, каже Богосав Калабић из Брезовице код Ваљева.

За разлику од воћарских домаћинстава, домаћини који су посвећени сточарству и производњи млека, нису тако оптимистични.

"Ми лично овде ми не можемо да опстанемо ако буде органска производња. Где може кукуруз да се сеје да се не прска?', пита Велимир Пантелић из Куница код Ваљева.

"Да им тај процесс протекне сто лакше, ту је Пољопривредна стручна служба са својим стручњацима који ће обилазити све пољопривреднике, одржавати предавања и радионице где ће стећи та потребна знања и вештине да буду прави произвођачи" истиче Светислав Марковић, директор Пољопривредне стручне службе у Ваљеву.

Да би им било лакше мештани су формирали и своју задругу. Верују да ће организовани,уз помоћ локалне самоуправе, министратва пољопривреде и пољопривредних стручњака, успети да организују органску производњу у наредних неколико година.

"Сам министар је рекао да ћемо моћи већ наредну сезону да имамо воће, у убрзаној конверзији ако се будемо придржавали правила. Онда ћемо моћи следеће године имати овај органску производњу свог воћа", истиче Драган Томић, председник Месне заједнице "Поћута".

"Ову зграду сто сад видите то це бити будуца млекара.У поцетку неце бити органски сир И кајмак,али цемо временом прелазити како будемо, кад будемо добили ове сертификате прецемо на органски сир И кајмак.Све иде у том смеру да це, да ово буде један добар пројекат И д аце да има добру перспективу" каже Будимир Симић, директор Земљорадничке задруге "Брезовице - органик".

Држава и локална самоуправа, обећали су помоћ, за отварање мини млекаре у овом напуштеном погону ,као и друге подстрицаје. Покренут је и поступак групне сертификације за органску прозводњу на подручју у сливу акумулације "Стубо-Ровни".

 
ЦХ Драган Томиц, пред. МЗ "Поћута"


"Сам министар је рекао да цемо моци вец наредну сезону да имамо воце,сво воце овај у убрзаној конверзији овај ако будемо се придрзавали сто казе правила И онда цемо моци следеце године имати овај органску производњу свог воца".


[ЦХ Будимир Симиц, дир. ЗЗ"Брезовице-органик"]


"Ову зграду сто сад видите то це бити будуца млекара.У поцетку неце бити органски сир И кајмак,али цемо временом прелазити како будемо, кад будемо добили ове сертификате прецемо на органски сир И кајмак.Све иде у том смеру да це, да ово буде један добар пројекат И д аце да има добру перспективу".


офф


Дрзава И локална самоуправа ,обецали су помоц, за отварање мини млекаре у овом напустеном погону,као и друге подстрицаје .Покренут је и поступак групне сертификације за органску прозводњу на подруцју у сливу акумулације "Стубо-Ровни".број коментара 0 Пошаљи коментар