АПР: Предузећа у 2016. бележе раст нето добити и запослених

Укупан нето добитак предузећа у Србији у прошлој години износио је 534,4 милијарди динара, што је раст од 17,5 одсто, објављено је у билтену финансијских извештаја за 2016. годину Агенције за привредне регистре (АПР).

Нето губитак привредних друштава смањен за 21,2 одсто у односу на 2015. и износио је 305,1 милијарду динара.

Са нето добитком пословало је укупно 57.160 привредних друштва, а са нето губитком 27.194 предузећа, док нето резултат није исказало 13.189 друштава.

Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић изјавио је да се види напредак и раст у свим секторима - привредних друштава, предузетника и јавних предузећа.

"Битно је што је у односу на претходну годину нето добит повећана за 17,5 одсто, док је са друге стране нето губитак предузећа за 21 одсто мањи и на то треба да будемо поносни", рекао је Стевановић.

Према његовим речима, сектор предузетника бележи раст од 14,6 одсто, а број запослених већи је за 3,7 одсто.

"Важно је да се види и драстична промена у сектору јавних предузећа. Позитивни нето резултат за 61 одсто је повећан, а битно је да реалан број запослених није порастао", рекао је Стевановић.

Додао је да је у односу на претходну годину запослено 45.157 радника више у сектору привредних друштава и да је важно што се раст и позитивни трендови примећују пре свега у сектору малих предузећа.

Регистратор у Регистру финансијских извештаја Ружица Стаменковић рекла је да је прошле године настављено и повећање броја запослених и да су привредна друштва у 2016. на укупном нивоу запошљавала 1.036.057 радника.

Додала је да је посматрано по секторима највећи позитиван нето резултат који је праћен и растом запослености, остварен је у сектору прерађивачке индустрије и ту се бележи добитак од 912,1 милијарду динара. Број запослених, како је додала, повећан је за 13.662 радника и тај сектор је запошљавао највећи број радника, њих 319.150.

Посматрано територијално у 2016. години, најинтензивнији раст позитивних резултата и броја запослених остварила су привредна друштва у београдском региону од 133,7 милијарди динара или за 76,6 одсто више него 2015. године, са растом запослених од 5,7 одсто.

Стаменковић је рекла да су јавна предузећа наставила са профитабилним пословањем и у 2016. години, и позитиван нето резултат био је 21,2 милијарде динара, и за 61 одсто је већи него претходне године.

Са нето добитком је пословало 396 јавних предузећа, а са нето губитком 127 предузећа, док 31 није исказало нето резултат.

Повољнији услови пословања одразли су се, како наводи и на предузетнике, па је 17.098 предузетника исказало позитиван нето резултат од 7,3 милијарде динара, који је за 14,6 одсто већи него претходне године.

Број запослених код преузетника је укупно 47.906 радника, а повећан је за 3,7 одсто.

број коментара 0 пошаљи коментар