Podrška "Adligatu" iz Matice iseljenika i Vizantološkog instituta

Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat" u okviru kojeg rade Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti potpisalo je protokole o saradnji sa Maticom iseljenika Srbije i Vizantološkim institutom SANU.

Protokol o saradnji sa Vizantološkim institutom SANU koji je u ime instituta potpisao njegov direktor, akademik Ljubomir Maksimović, olakšaće saradnju dveju institucija na podrobnijem izučavanju srpskih srednjovekovnih dokumenata.

Protokol o saradnji sa Maticom iseljenika potpisao je predsednik Miodrag Jakšić, koji je ovom prilikom uputio Adligatu prvu donaciju knjiga pisaca iz rasejanja. Matica iseljenika će podržati aktivnosti Adligata donacijama publikacija i na druge moguće načine, dok će Adligat pomoći formiranje biblioteke Matice iseljenika i omogućiti njenim članovima besplatno korišćenje svojih fondova.

U februaru ove godine Adligat je formirao specijalizovanu Biblioteku dijaspore, posebnu organizacionu jedinicu koja se bavi sakupljanjem publikacija i arhivske građe o našim ljudima širom sveta, kao i aktivnostima naše države i organizacija u svetu. Adligat je posebno uspešan u prikupljanju srpske periodike i raritetnih izdanja štampanih van Srbije. Specijalizovana biblioteka ovih publikacija već broji pet hiljada bibliografskih jedinica, uključujući mnoga izuzetno retka i dragocena izdanja, među kojima ima više stotina cenzurisanih publikacija i onih čije je unošenje u SFRJ bilo zabranjeno.

„Biblioteka dijaspore će biti važan informacioni centar, a poseban značaj će imati za naučno-istraživačku delatnost, s obzirom na to da je veliki deo literature koji je nabavljen za naš fond, često iz udaljenih zemalja, do sada bio nepoznat, a sada će biti dostupan jedino u našoj instituciji" kaže predsednik Adligata, Viktor Lazić.

Udruženje Adligat svoje poslove obavlja uz podršku SANU, Matice srpske, Narodne biblioteke Srbije, Udruženja književnika Srbije, Srpskog književnog društva, kao i uz podršku mnogih drugih orgnizacija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva. Značajnu podršku ovom projektu pružili su Srpska pravoslavna crkva kao i srpska diplomatska predstavništva širom sveta.

broj komentara 0 pošalji komentar