Kod dva bela goluba

"Sa svih strana se danas čuje, od ljudi koji knjige pišu, kako knjiga propada. Knjige, vele, više nemaju čitalaca. Mesto knjige došle su novine, došli su časopisi sa svojom spretnošću, sa svojom sposobnošću da se prilagode svima prilikama, svima potrebama i svima kesama, sa šarenilom svoje građe, sa svojom preglednošću, svojim kratkim člancima, svojim izvodima, svojim recenzijama i kritikama, koje zbijeno, skraćeno, daju čitaocu u isto vreme sadržinu i ocenu debelih glomaznih knjiga."

Tim, gotovo proročanskim rečima Bogdana Popovića, počinje istorija "Srpskog književnog glasnika", najboljeg književnog časopisa od početka prošlog veka do Drugog svetskog rata. Srpski književni glasnik je izlazio od februara 1901. do aprila 1941. godine.

Kako bismo vam približili sliku o sadržaju i ugledu tog književnog časopisa, izabrali smo tri sveske, a to su: prvi broj, prvi obnovljeni broj i poslednji broj "Srpskog književnog glasnika". Časopis je izlazio petnaestodnevno i ukupno objavio 818 svezaka i 95 knjiga.

Radio Beograd 1, 20.00

broj komentara 0 pošalji komentar
Kod dva bela goluba Kod dva bela goluba

Autor:
Tamara Krstić

Od svog početka, 1968. godine, pa do danas emisija Kod dva bela goluba priča priče o starom Beogradu, njegovim žiteljima, pojavama i događajima, ali i priče o prošlosti ostalih mesta Srbije, i o svemu onome što predstavlja živo jezgro naše tradicije. [ detaljnije ]