Kuća nauke: Mašinski fakultet

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, fabrika znanja i naučno-istraživačkog rada, tema je ove epizode serijala Naučne redakcije RTS-a „Kuća nauke“.

Emisija je svojevrsno putovanje kroz istoriju: od osnivanja Velike škole i predmeta posvećenog mašinama do savremeno koncipiranog fakulteta sa više od 20 obrazovnih modula, sa fokusom na najnovija naučna istraživanja i međunarodnu saradnju.
Bez iluzije da se u emisiji može predstaviti celokupna delatnost jedne obrazovne i naučno-istraživačke institucije, ali sa nadom da se kroz različite primere rada katedri i laboratorija može dočarati istraživački duh koji se razvija, kako na programima osnovnih i postdiplomskih studija, tako i u radu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao samostalne institucije.