Kvadratura kruga: Kovači

U savremenom dobu sve više se govori o kompleksnim mašinama i robotima. Ljudski faktor je potisnut, porodične manufakture uglavnom više ne postoje.

Danas govorimo o porodici koja kroz šest generacija neguje jedan, još uvek potreban zanat. Nije lako biti kovač. To zahteva umnu i fizičku snagu, poznavanje metala i vatre, za to je potrebno veliko strpljenje i upornost. Tek kao takvi zaslužite jedinstvenu, kovačku rakiju.
Porodica je izvor svih vrednosti jednog društva. Zato upoznajte jednu neobičnu porodicu u kojoj 14 članova živi u slozi i razumevanju, a među njima čak tri svekrve i četiri jetrve.