Nauka 2019: Nastanak uragana

Ljudi oduvek strepe od siline i moći prirode. Najrazornija pojava koja dolazi iz Zemljine atmosfere je uragan.

To su najbrži vetrovi koji nastaju na malim geografskim širinama, a brzina vetra koji kruži oko centra uragana dostiže i 300 kilometara na čas. Fenomen njihove razorne moći je za zvaničnu nauku i dalje intrigantan, jer nema jedinstvenog odgovora na pitanje šta je zapravo uragan. „Surove dame" - Katrina, Sendi, Rita i Irma - vodu okeana podizale su na 35 metara visine, i iza sebe uvek ostavljale pustoš. Pošto se uragani javljaju iznad vode, postavlja se pitanje da li je za njihovu razornu moć zadužena snaga okeana ili im je pak izvorište u vatri...