Čitaj mi!

Sazvežđa i legende: Sazvežđa Zodijaka

U serijalu koji je snimljen 2001. godine autori su nastojali da na zanimljiv i edukativan način pruže uvid u poreklo, nastanak i značenja sazvežđa.

Sazvežđa koja su hiljadama godina pomagala ljudima da se snađu u vremenu i prostoru postala su deo kulturne i religijske baštine raznih naroda.

Sazvežđa Zodijaka čini 12 nebeskih likova poređanih duž zamišljene putanje Sunca i odgovaraju svakom od 12 meseci u godini. Smatra se da su nastali u 6. ili 7. veku p. n .e. u Vavilonu, ali izgleda da je Zodijački krug konačan oblik dobio u Aleksandriji, kulturnom centru tada prostranog helenističkog carstva.