Čitaj mi!

Nauka 2020: Terazije

Značaj i ulogu koje su Terazije zadobile u životu Beograda, duguju vodi.

Terazijski plato zauzima izvanrednu poziciju i odličnu visinsku kotu na Beogradskoj gredi, te je bio idealna trasa za dve glavne vodovodne linije koje su napajale varoš. Tu je bila postavljena najveća i glavna crpna stanica. Te specijalne uređaje za vodu, Turci su nazivali terazijama, pa odatle potiče i samo ime ovog centralnog dela današnjeg Beograda.

Govorimo o tome kako su se Terazije razvijale proteklih 150 godina, koje arhitekte su dale pečat građevinama koje i danas krase ovaj deo grada.