Filozofija i... Imanuel Kant

Poznata je Kantova misao i postulat Zvezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama, ali se vrlo malo govorilo o njegovom učenju i poimanju osećaja.

Kada se govori danas o osećajima, često se misli na telesne promene poput: bola, hladnće ili emocije koje mogu biti jače ili slabije, a u koje ubrajamo stanja straha, besa, radosti, ljubavi, promene raspoloženja, razna afektivna stanja...

Imanuel Kant osećaje definiše na drugačiji način otkrivajući pravi uzrok njihovog nastanka, ali i samu prirodu osećaja. O ovoj temi, Kantovim shvatanjima lepog, dobrog, uzvišenog ali i onog što određuje modernog čoveka govori dr Igor Cvijović, koji je i doktorirao na temi Osećaji kod Kanta.

Urednik i autor: Jasmina Vujnović Milošević