Da nam nije...

Poljska zajednica u Srbiji je jedna od manjih - ima ih oko hiljadu, uglavnom u Vojvodini, a najpoznatije je selo Ostojićevo u kome skoro 200 godina žive potomci prvih Poljaka, koji su na ove prostore došli da kopaju čilsku šalitru.

Pre dve godine Poljaci su i zvanično postali priznata manjina, kada su formirali svoj nacionalni savet, o u ovoj epizodi serijala Da nam nije o položaju Poljaka u Srbiji govore i dve prave Poljakinje koje su došle poslom, ali su se zaljubile, osnovale porodice i ostale sa žive u Srbiji...