RTS Drama: Programska šema - sreda, 26. feb 2020

06:00
Sumnjiva lica, 13-42 ,r.
12
06:25
Sumnjiva lica, 14-42 ,r.
12
06:51
Vojna akademija, 21. ep. ,r.
12
07:39
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
07:44
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus ,r.
12
08:37
Nešto lepo, 15. ep. ,r.
12
08:44
Prvaci sveta, 2-12 ,r.
12
09:37
Cvat lipe na Balkanu, 6-13 ,r.
12
10:33
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski ,r.
10:38
Drugi vek – Slavko Štimac ,r.
11:22
Drugi vek – Oleg Novković ,r.
12:00
Sumnjiva lica, 13-42 ,r.
12
12:25
Sumnjiva lica, 14-42 ,r.
12
12:51
Vojna akademija, 21. ep. ,r.
12
13:39
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
13:44
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus ,r.
12
14:37
Nešto lepo, 15. ep. ,r.
12
14:44
Prvaci sveta, 2-12 ,r.
12
15:37
Cvat lipe na Balkanu, 6-13 ,r.
12
16:33
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski ,r.
16:38
Drugi vek – Slavko Štimac ,r.
17:22
Drugi vek – Oleg Novković ,r.
19:15
Vojna akademija, 22. ep.
12
20:05
Nešto lepo, 16. ep.
12
20:12
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus
12
00:00
Sumnjiva lica, 15-42 ,r.
12
00:25
Sumnjiva lica, 16-42 ,r.
12
00:50
Sumnjica lica, 17-42 ,r.
12
01:15
Vojna akademija, 22. ep. ,r.
12
02:05
Nešto lepo, 16. ep. ,r.
12
02:12
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus ,r.
12
03:06
Prvaci sveta, 3-12 ,r.
12
03:53
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
03:58
Cvat lipe na Balkanu, 7-13 ,r.
12
04:52
Drugi vek – Nikola Rakočević ,r.
05:26
Drugi vek – Dragan Mićanović ,r.